NOVITECH NOVÉ ZÁMKY, s.r.o.

Komárňanská cesta č. 1
940 64 Nové Zámky


Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.30

IČO: 34104445
IČ DPH: SK 2020414198
DIČ: 2020414198
OR: Okresný súd Nitra, vložka č. OR 407/N
Účet: SLSP 0242369572/0900

Tel.: +421 35 6400822
Fax.: +421 35 6404031
VoIP: +421 35 2861110, 2861109
E-mail: info@nz.novitech.sk 

Adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť
poskytovateľa služieb podlieha:


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
 v Nitre pre Nitriansky kraj Staničná 9, 949 01 Nitra

Ing. Horváth Štefan, konateľ firmy
+421 903 708 188
horvath@nz.novitech.sk

Bajlová Eva, vedúca sekretariátu
+421 907 731 056
bajlova@nz.novitech.sk

Ing. Ábrahám Gabriel, špecialista pre cloudové riešenia, systémový inžinier,
+421 903 380 941
abraham@nz.novitech.sk

Ing. Norbert Viola, špecialista pre cloudové riešenia
+421 948 949 377
viola@nz.novitech.sk

Vzdialená podpora

Táto funkcia umožňuje na základe predchádzajúceho telefonického rozhovoru technikom, vzdialené ovládanie Vášho počítača.

To je samozrejme možné len v prípade Vášho súhlasu a Vašej aktívnej spolupráce. Po ukončení spojenia technici nebudú môcť ovládať Váš počítač.

  1. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa začne sťahovanie samotného súboru
  2. Súbor uložte na Vami požadované miesto (napr. Pracovná plocha)
  3. Uložený súbor následne spustite.
  4. Nadiktujte technikovi Vaše ID