>

Cloud computing

„Cloud“, alebo po slovensky oblak je určitou metaforou pre komplexné sieťové prostredie. Tento termín sa používa pre informačné technológie na pozadí, za hranicami domácej, či podnikovej siete.

Podľa jednej z definícií Cloud computing je metóda poskytovania IT vo forme služby, pričom zákazník platí len za to, čo práve využíva.

Cloud computing je celosvetový trend prinášajúci nový prístup k IT, ktorý využíva čoraz viac firiem a organizácií aj na Slovensku. Je založený na už existujúcich overených technológiách. Sprístupňuje každý element infraštruktúry IT ako službu na vyžiadanie: virtuálne počítače, aplikácie, úložiská, servery, či sieťové zariadenia. Zásadne znižuje potrebu investovať do vlastného hardweru a jeho správy. Koncoví používatelia len „konzumujú“ požadovanú funkcionalitu.


Základné charakteristiky:

  1. Prístup k zdrojom odkiaľkoľvek – služby sú dostupné prostredníctvom štandardného internetu cez širokú paletu klientskych zariadení.
  2. Zdieľanie zdrojov nezávislé na lokalite – výpočtové kapacity sú zdieľané viacerými používateľmi bez ohľadu na to, kde sú umiestnené.
  3. Škálovateľnosť a elasticita – umožní používateľom rýchlo upraviť kapacitu výpočtových zdrojov podľa aktuálnej záťaže.
  4. Merateľnosť  - tak ako pri dodávke elektriny, či vody, cloud computing služby sú poskytované ako merané služby pre zákazníka.
  5. Platí sa len za to, čo klient používa - či už je to výpočtový výkon, disková kapacita alebo množstvo prenesených dát.

Cloudové riešenia Microsoftu a ochrana osobných údajov

2.4.2014 zástupcovia regulačných úradov poverených kontrolou ochrany osobných údajov vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie zverejnili výsledok šetrenia, v ktorom potvrdili, že podnikové cloudové riešenie spoločnosti Microsoft zodpovedá vysokým európskym štandardom na ochranu dát a zabezpečenie súkromia. Spoločnosť Microsoft bola prvou spoločnosťou, ktorá takéto potvrdenie získala.

Toto písomné osvedčenie je zásadným medzníkom a predstavuje toľko potrebné uistenie pre všetkých zákazníkov. Je určené pre všetky veľké i malé spoločnosti, ktoré zvažujú nasadenie týchto konkrétnych podnikových cloudových riešení. Je to dôkaz toho, že produkty spoločnosti Microsoft sú dôveryhodné a spĺňajú prísne európske požiadavky na ochranu dát.

Podrobné informácie nájdete tu:

http://blogs.microsoft.com/blog/2014/04/10/privacy-authorities-across-europe-approve-microsofts-cloud-commitments/

Použité zdroje: oficiálne stránky Microsoft.